29.9.16

Jan en Ingrid (Tijdelijk?)

“Maar Ingrid, waarom zou seks geen echte oplossing zijn? Tijdelijk eventueel?"
"Jan, je kent mijn standpunt!"

26.9.16

Iets anders

Ik vraag mij soms af wat de koning doet, ik bedoel: wat de koning op dàt moment doet. Het moment waarop ik eigenlijk bij jou had kunnen zijn en aan iets anders had moeten denken.

25.9.16

Pijpen

"En, toch niet weer te veel naar iemands pijpen gedanst?"
"Ja, toch wel, van een choreograaf."

24.9.16

De zuinige schutter

“Hier, drie kogelgaten! Het bewijs dat we alweer te maken hebben met de Zuinige Schutter!!”
“Hoezo inspecteur?”
“Er werden toch negen schoten gelost volgens de getuige, of niet?”
“Mijn hemel, inderdaad. Drie kogels door elk kogelgat dus.”
“Precies, zijn typische modus operandi! Hij had net zo goed zijn handtekening kunnen zetten.”
"Zullen we hem hiermee nu kunnen vatten?"
"Ik vrees dat de zaak eerst nog escaleert!"
"U bedoelt..."
"Volgende keer vier kogelgaten en..."
"ZESTIEN KOGELS?!!!"
"Inderdaad, een volwaardig bloedbad."

23.9.16

Jubileum

“Altijd, wanneer het er toe deed, was ik vergeten wie ik was, of was ik niet wie ik moest zijn.”
“Ach ja, en wanneer je het wel wist was ik er niet.”
“Neen.”
“Maar nu…”
“Ja, nu staan we hier.”
“Alsof het niks is zelfs.”

22.9.16

Geesten
Het is uiteraard heel erg gemakkelijk om te pas en te onpas te beweren dat ik geesten zie. Zo maken jullie je er altijd van af. Maar ik zie geen geesten. Neen, het zijn de geesten die mij zien. Wàt ze aan mij zien ontgaat mij volkomen, maar dàt ze mij zien is duidelijk. Dan gebaren ze naar elkaar of stoten elkaar aan, al naargelang de lichtsterkte, en houden op met waar ze mee bezig waren. Heel herkenbaar gedrag. Ik hoef zelf geen geest te zijn om het door te hebben. Jullie gedragen je vaak ook zo. En dan maar zeggen dat ik geesten zie! Jullie zouden jezelf eens bezig moeten zien. De pot die…

20.9.16

De toekomst
Vaak is mij gezegd dat wijze zeelieden uit veen vreemd continent mij een grootse toekomst hebben voorspeld. Dat heeft mij vele jaren vervuld met trots en hoop. Over eenzaamheid is toen niet gesproken.

19.9.16

Gewonnen

Ik werd opgebeld. Het was op een voor mij tot op dan onzalig uur. 
"Met God," klonk het zakelijk. 
"Dat moet een vergissing zijn." 
"Dat dacht ik ook," antwoordde Hij, "maar mijn diensten verklaarden van niet. Het ligt aan het algoritme dat wij nu hanteren." 
"Het algoritme?" 
"Dat doet er niet toe. Laten we het er op houden dat u gewonnen hebt." 
"Gewonnen? Ik? Waarom?" 
"Ja, dat is nogal ondoorgrondelijk. U krijgt vrijstelling." 
"Vrijstelling? Waarvan dan?" Even flitste het eeuwige leven door mijn gedachten. 
"Van één van de tien geboden." 
"Van de tien geboden?" 
"Eéntje maar hoor" 
"Van het welke dan?" 
"Dat mag u zelf bepalen, dat is het mooie, na Pasen komt er iemand langs met de papieren. Tot dan overkomt er u uiteraard niets."

17.9.16

De eerste kus

Hoewel wij romantici ons heel goed inbeelden kunnen dat er jonge en al wat oudere vrouwen zijn die van hun eerste kus meteen bezwijmen en dan maanden als in een roes nodig hebben om te bekomen, is het ook een feit dat het in de meeste gevallen zo’n vaart niet loopt of dat de oorzaak van datgene waarvan bekomen dient te worden elders ligt.: zuurstofgebrek, ijzeroverschot, te veel kennis van actuele dingen… het kunnen even vele oorzaken zijn van een dergelijke toestand. Het is ook een vast gegeven dat romantici sneller tot een zekere conclusie komen dan anderen. Volgehouden magerzucht, lang naar het wiegen van de zee kijken of het koesteren van een onbegrepen verdriet veroorzaken gelijkaardige symptomen. De eerste kus wordt waarschijnlijk al te gemakkelijk als oorzaak aangegrepen voor jong en minder jong vrouwelijk gedrag dat onlogisch lijkt, maar dat het om totaal andere redenen misschien helemaal niet is.

16.9.16

Benieuwd

Er van overtuigd dat er nòg ongelukkiger wezens dan zij zelf bestonden, monsterden zij oprecht de nieuwkomer.

15.9.16

De onmenselijke

"Ik besef terdege dat ik onmenselijk ben," legde ik mijn baas uit, terwijl ik mij inwendig losweg drie à vier staaltjes van onmenselijke dingen voor ogen haalde die ik recent nog heb gezegd en gedaan. Van Reedenen keek mij aan of ik net van geslacht was veranderd, maar zei niks. Nochtans was hij een van mijn grootste slachtoffers. Het kon dus niet dat hij van niets wist. "Zie het dan toch in!" smeekte ik bijna. (Onmenselijkheid is een zware last om dragen). Van Reedenen prevelde iets volkomen naast de kwestie en gebaarde dat het allemaal zo'n vaart niet liep. De efficiëntie op het werk kreeg bij hem duidelijk voorrang op het menselijke. (Wat ik dus duidelijk mis.) Het gevolg is natuurlijk dat ik nu mijn pijlen nog meer op hem zal richten (en op al wie tussen ons in komt te staan) en dat ooit ik op zijn stoel kom te zitten. Mij best, ik heb het geprobeerd.

13.9.16

Gerichte vragen


In de hoop er maar half zo verliefd uit te zien als hij was wauwelde J. er op los over de zwaartekracht die aan zijn ziel trok en waartegen hij zich met alle macht moest verzetten, maar A. liet zich niet van de wijs brengen en pareerde alles met gerichte vragen.

11.9.16

De droom van de reuzen


Het is vele jaren geleden dat de reuzen diep in het bos zijn gaan wonen en de keren dat zij ons belden werden steeds zeldzamer. De laatste keer was het om te zeggen dat zij het steeds drukker kregen met hun kinderen en kleinkinderen, maar zij hadden in hun dromen een oplossing gezien opdat ook wij normale stervelingen gelukkig konden worden, en zij hoopten dat op een dag wij hetzelfde zouden dromen.

10.9.16

Het vierkant zijnOm te bewijzen dat de liefde vierkantig maakt, of preciezer gezegd: kubusvormig, werd het koppel uit elkaar gehaald.
En jazeker, de praktijk bewees de theorie: zowel hij als zij werden alras ruwer, scherper, hoekiger en zij vonden steeds minder gemakkelijk plaats in, bijvoorbeeld, het openbaar vervoer. Dat kwam uiteraard door het gemis aan afrondende strelingen en glad makende likjes die zij toen zij nog een koppel waren haast instinctief aan elkaar uitdeelden.

De resultaten van het onderzoek werden met opzienbarende belangstelling in The Lancet gepubliceerd en al gauw volgden opvolgende onderzoeken met massa’s gescheiden koppels overal op verschillende continenten, om een en ander bij te sturen of beter te begrijpen. Zo stelde een Russisch onderzoek vast dat niet de liefde vierkant maakt, maar juist het gebrek daaraan. Daarmee bevestigde de Russische wetenschap haar reputatie van puntjes op de i. De pers alhier noemde dat gewoon pietluttigheid, want bijdragen aan een oplossing voor de problemen die het vierkant zijn met zich meebrengt blijven ver te zoeken.

9.9.16

Jan en Ingrid (in de toekomst)


In de toekomst zou Jan Ingrid nog wel vaker en veel dieper kwetsen met zijn eerlijke ontboezemingen.

8.9.16

De mannen die nog nooit een baard lieten staanHet grootste werk is stilaan achter de rug. De meeste mannen, en naar verluidt ook een paar vrouwen, die nog nooit een baard lieten staan zijn in kaart gebracht. Chapeau voor de firma aan wie deze taak werd toevertrouwd.

Het wordt nu zaak de doelgroep op de hoogte te brengen van hun bijzondere situatie en hoedanigheid. Vergelijk het met een pas ontdekte volksstam die ingelijfd dient te worden in de warme kring van beschaafde landen. De betrokkenen begrijpen dit niet altijd. Zij beseffen er het nut niet van en verzetten zich in bepaalde gevallen. Slechts door hen herhaaldelijk in contact te brengen met goede voorbeelden en hen op natuurlijke wijze stichtelijke geschiedenissen te vertellen van hoe in het verleden een baard deze of gene belangrijke historische figuur het leven heeft gered is het ons inziens mogelijk de betrokkenen blijvend te overtuigen.

Dat is een werk van lange adem. Daar kan gemakkelijk een generatie of twee overheen gaan. Terwijl, onderwijl, uiteraard ook ons eigen volk in deze materie evolueert. Het dragen van een baard kan een geheel nieuwe betekenis krijgen. Hoe verwarrend kan dit niet zijn?


Ondertussen is het nog lang niet zo ver natuurlijk. De mannen die nog nooit een baard lieten staan zijn nog maar amper in kaart gebracht, laat staan dat wij ze grondig kennen. Eén ding is echter wel duidelijk. Wij zullen hen welwillend benaderen en behandelen gelijk wij elkaar onderling bejegenen. Volgens de gelijke en door iedereen gekende regels.

7.9.16

Mindfulness


Elke dag concentreerde J. zich op één activiteit die hem bijzonder gelukkig stemde.

3.9.16

De noodtoestand

De socioculturele gevolgen van het werk van de bruggenbouwers bleken niet te overzien en in die dagen drong het uitroepen van de noodtoestand zich dan ook op.