31.7.16

Alzheimer

De voornaam van Alzheimer niet weten is zeker niet het begin van de ziekte met die naam, de kans is zelfs groot dat u dat nooit geweten hebt.

28.7.16

Praaien

Komt de term "praaien" voor in het vakgebied waarin u actief bent?

27.7.16

Graaicultuur

Het probaatste middel tegen de graaicultuur die heerst onder onze politici is telkens nà het uitlekken van alweer stuitende praktijken een week later nationale verkiezingen te organiseren.

26.7.16

Proximus

Stoort het u ook zo dat het zo lang duurt vooraleer u een technisch probleem met uw decoder aan een operator van Belgacom kan uitleggen en dat het allereerste wat u dan wordt aangeraden is "of u al eens geprobeerd hebt de stekker uit te trekken en na enkele seconden weer in te steken"? Vooral wanneer u dat zelf al 3 keer hebt gedaan?

25.7.16

Veiligheid

Ook ken ik mensen die regelmatig onder invloed van alcohol rijden in een terreinwagen, omdat dat veiliger is.

24.7.16

Gerold

Jazeker, ik voel mij vaak gerold door lieden van mijn eigen kleur en overtuiging.

23.7.16

10 in de lucht...

Is het dan zo dat er voor elke tien vogels in de lucht er ergens één in de hand is?

22.7.16

Vertrekken

In vertrekken zit ook het woordje "rekken", iets wat je bij een goed uitgevoerd vertrek best niet doet. Ook zit er het woordje "ver" in, wat iets is waarvan je hoopt dat sommigen die vertrekken het ook ter harte zouden nemen, namelijk dat zij "vèr trekken"!

21.7.16

Naturisten

Het lijkt uiteraard anders, maar naturisten hebben doorgaans evenveel dingen te verbergen als u en ik.

20.7.16

Burn-out

Ik ben waarschijnlijk nog te jong om te mogen zeggen dat ik uitgeblust ben, laat ik het dan maar op een burn-out houden!

19.7.16

Niveau

"Nee , je begrijpt het volkomen verkeerd. Ik wil alleen wat meer niveau in mijn leven."

18.7.16

17.7.16

De kunstcommissie

Het besef dat ieder doelwit wel eens een kunstwerk kon zijn leidde tot de oprichting van een bijzondere commissie in de schoot van het ministerie van landsverdediging.

16.7.16

Het besef

Toen Karel werd aangesproken in een vreemde taal begreep hij dat hij vroeger op school veel beter zijn best had moeten doen.

14.7.16

Arvonne

"En zij is daar op, ingegààn?"
"Maar natuurlijk! Arvonne wist dat zij na die kleine ingreep weliswaar 1/3 minder lang zou leven, maar dat haar leven zoveel rijker, gelukkiger en betekenisvoller zou worden." "Dat had ik nooit van haar verwacht."

13.7.16

Een aforisme van oom Floris

Onze hedendaagse literatuur is zo belangrijk als de literaire bijlagen die er aan gewijd worden.

12.7.16

De verschijningsvormen van de waarheid

In zijn ruwe verschijningsvorm in de natuur komt de waarheid vaak hard en onverwacht aan, maar gepolijst als een juweel kan je er heel wat kanten mee op.

11.7.16

10.7.16

De kracht om zich te verzetten

Toen de eerste modellen van wat later het massaprodukt man zou worden voor het eerst het zonlicht aanschouwden voelden zij zich meteen bedrogen. Hen was heerschappij beloofd, en nu bleek er meteen iets te bestaan dat boven hen stond. Later die dag, toen zij kennis maakten met de eerste nacht voelden zij zich iets of wat getroost, dit was iets waar zij in konden opgaan en zich wijden aan al wat hen de kracht gaf om zich te verzetten.

9.7.16

De naverteller

Voor de introverte naverteller die ik was, was lezen de uitkomst. Ik las alles wat in mijn handen viel en vertelde het daarna na. Aanvankelijk alleen voor de spiegel. Daarna op de speelplaats. Later dan weer op publieke plaatsen overal te lande. Rijk ben ik er niet van geworden. Integendeel: ik heb er aan toegelegd. Maar ik kan het nog navertellen. Toch is het een hoofdstuk uit mijn leven dat ik als afgesloten beschouw.

8.7.16

De mannen die graag opvielen.

Soms gebeurde het, maar niet vaak, dat ook zij moe werden, de mannen die graag opvielen, moe van het gedoe.

7.7.16

Een aforisme van oom Floris

Een mens vindt het
vaak veiliger om gewoon
geaccepteerd te worden
dan dat hij echte liefde
wil riskeren.

5.7.16

George, de landschapsgenieter

Verbaasd ogenschouwde George wat zich voor zijn ogen ontrolde: een landschap! Daar waar hij dat helemaal niet had verwacht. Hij greep de kans met beide handen en begon te genieten.

4.7.16

Kerst en politiek

"Weg met het bruine, het mag dan wel kerst zijn, een mens kan niet alles accepteren, daarvoor hebben we de politiek!"

3.7.16

De meerderheid

"Kijk meisjes, zo kan het dus ook met de meerderheid." "Wat eenvoudig zeg."

2.7.16

Uitslover

"Kijk eens naar wat ik je nu gestuurd heb!"
"Op mijn Facebook account?"
"Ja, maar ook op Instagram."
"Uitslover".

1.7.16

Verslaafd

J. heeft altijd erkend dat hij verslaafd was. Heel zijn leven weliswaar heeft hij geprobeerd zijn zwakheid te overwinnen, maar vruchteloos: elke kans om zwart te kijken is hij blijven aangrijpen.