30.11.16

Werkboek voor mannen op zoek naar de ideale vrouw (5)


Zoek het gezelschap op van:
 • zwemmende vrouwen
 • vrouwen die minstens 10 centimeter groter zijn dan jij
 • met schelle stem kijvende vrouwen
 • vrouwen bij wie je je nederig voelt
 • vrouwen die naar hetzelfde benieuwd zijn als jij
 • vrouwen die jouw angst wegnemen
 • vrouwen naast wie je rustig in slaap kan vallen
 • vrouwen die een auto bezitten die jij leuk vind
 • vrouwen die in niets op je moeder lijken
 • vrouwen in een ander dan jouw stamcafé
 • depressieve vrouwen
 • vrouwen die jouw sombere gedachten lijken te begrijpen
 • vrouwen die bevriend zijn met jouw beste vriend
 • vrouwen die dezelfde wensen koesteren als jij
 • vrouwen die erg zinnelijk van aard zijn maar op heel subtiele wijze
 • vrouwen die jou iets kunnen uitleggen wat je tot nu toe nooit hebt begrepen
 • vrouwen die zich niets van de tijd aantrekken
 • vrouwen die zich juist heel erg van de tijd bewust zijn
 • vrouwen op plaatsen waar je nog nooit eerder was
 • vrouwen op een feest
 • die zopas een nachtmerrie hadden
 • vrouwen in de rij aan de kassa van een supermarkt
 • vrouwen die een gedicht van jou kennen
 • vrouwen zonder geheimen
 • ooit godvruchtige vrouwen
 • vrouwen die tot alles in staat lijken
 • vrouwen die jou eerst aanspreken
 • vrouwen die alleen tegen betaling in jouw gezelschap willen vertoeven

Het staat je uiteraard vrij andere criteria te hanteren of deze hierboven aan te passen!

29.11.16

Impromptu

Het impromptu voor twee notebooks, uitgevoerd door het Duo Sin Nomine, liet het verwende publiek in de boardroom koud. Meer zelfs, het Duo Sin Nomine is niet lang meer in dienst gebleven.

28.11.16

De hoge bergen

Op zijn eigen ingewikkelde manier slaagde J. er in bergen uit de grond te trekken, iets wat velen nooit voor mogelijk hadden gehouden. Daarna leerde hij ook nog leven met de kritiek dat ze niet hoog genoeg waren.

27.11.16

¡ en de Hypothetische Trompetsmid (5)Kijk, daar liep de weduwe
van schuin tegenover 

met een kind bij zich

“Nog nooit door een gat in een muur gestapt of een vrouw in de steek gelaten! En dàt op jouw leeftijd!!!”

“Ga maar naar huis en gedraag je zo gewoon mogelijk, je hoort binnenkort van mij.” 

Die woorden van vakbondssecretaris De Zwever galmden de volgende nog altijd door het hoofd van ¡

Maar wàt had hij dan gemist in zijn  leven? En wàt had hij niet gemist? En hoe gedraag je je thuis zo gewòòn mogelijk als dat je opgedragen word?

Ineens leek niets hem nog gewoon gewoon!!

Kijk, daar liep de weduwe van schuin tegenover met een kind naast zich. Hij had er nog nooit bij stilgestaan dat zij misschien wel moeder was en hij stelde zich voor hoe het was: vader zijn van een dochter! Of van een zoon!! Of van allebei!!!

Toen pas raakte ¡ helemaal in de war: was wat hij net had bedacht niet heel erg òngewoon? Of was dat nu net juist heel normààl? Maar aangezien hij daar niet uit raakte besloot hij maar aan helemaal niets meer te denken,  waarbij hij onwillekeurig zijn hemdsmouwen oprolde. Dat laatste leek hem alvast weer wel heel gewoon en het stelde hem wat gerust. Wat gebeuren moest zou wel gebeuren.  
Wordt vervolgd...

26.11.16

De opdringerige eilanden

Om de rivieren te helpen de weg naar zee en andere bestemmingen te vinden werden er meisjes en vrouwen bereid gevonden als gids op te treden in ruil voor de belofte – die overigens stipt is nagekomen – dat zij daarna in wolken zouden veranderen om haast eeuwig en ongrijpbaar verder te kunnen bestaan.
Dat was echter niet voldoende en met de hulp van dieren die nog precies weten hoe groot de chaos vroeger was werden de gebergten hun vaste plaats op aarde duidelijk gemaakt. Dat lijkt voorlopig wel te helpen.
Mede daarom evenwel gaan er nu ook stemmen op om te bekijken of er niet ook iets kan worden gedaan aan de opdringerige eilanden.

25.11.16

Stront aan de knikker

Het schiet mij ineens toch
te binnen hoe zelden eigenlijk
ik werkelijk stront heb gehad
aan mijn knikkers.

24.11.16

Verdwenen Tradities

Maar altijd als de koning moe was en ging slapen
hield het volk op met zijn werkzaamheden om zich
onder andere te wijden aan cultuur.
Wanneer de koning wakker was begon ook
opnieuw het dagelijks labeur.
Nu gaar het er daar uiteraard heel anders aan toe
en staan zij vooral bekend om hun traditionele
klederdracht, hun vrijgevochtenheid van tirannie
en om de plannen voor een tijdmachine in hun
Nationaal Museum voor Toekomstige Wetenschap.

23.11.16

Werkboek voor mannen op zoek naar de ideale vrouw(4) - Pars pro toto

Niets kan zo inspirerend en bevrijdend werken als focussen! Je te beperken tot een subset van criteria waaraan jouw ideale vrouw moet voldoen. Als je op die manier op zoek gaat, dan is de kans groot dat je binnen dat beperkte kader toch ineens een wereld en een weelde van vrouwen of meisjes leert kennen die je anders nooit zouden opvallen. Gewoon omdat je, zoals al te vaak gebeurt, doelloos blijft rondfladderen van de ene naar de andere ("omdat die toch iets heeft!”) en omdat je ruime set aan criteria vaak te vaag, te weinig doordacht is.

Je bepaalt beter slechts een klein aantal preciese parameters aan de hand waarvan je op zoek gaat. Zo kan je je bijvoorbeeld beperken tot vrouwen die in Doornik wonen, of vrouwen die werken op een eerste verdieping. Of zelfs vrouwen die actief turnen. Je kan het ook in de psychologie zoeken: vrouwen in therapie. Of hoogst introverte types, enz. Misschien bepaal je een mobiliteitsvoorwaarde? Types die een eigen wagen hebben (diesel of benzine?) of die uitsluitend met het openbaar vervoer reizen (betalend of principes in het zwart?) , …

Zaak is dat je je strikt houdt aan de parameters die je je stelt en je niet te buiten gaat aan al wie daar net naast valt, hoe verleidelijk dat ook kan zijn. Met je parameters bepaal je in feite al waar je je niet op richt. Denk er aan: hoe beperkter je focus hoe beter! Bepaal eveneens hoe lang (een week, maand, trimester, …) je binnen de gestelde parameters op zoek gaat, want eindeloos zoeken is geen optie aangezien je deze oefening verschillende keren hoort te herhalen, maar telkens met totaal andere parameters. Het worden dan de hoogst scorende ideale vrouwen uit elke oefening waar je je in tweede instantie met meer kans op duurzaam succes kan richten.

Het lijkt jou misschien wat tegennatuurlijk, maar je zal verrast staan van de resultaten die deze oefening(en) opleveren. Vind je de liefde van je leven niet, dan maak je vast wel een goede vriendin. Vrouwen zijn haast in elk opzicht idealer dan je denkt!

22.11.16

De landingsplaats

“..., maar ik werd pas echt piloot toen ik begon te begrijpen dat het niet ik was die aan de dingen voorbijvloog, maar dat het de dingen wzijn die aan mij voorbijvliegen.”
“O! En toen?”
Tjaaa..., sedertdien ben ik dus op zoek naar een landingsplaats.”

21.11.16

20.11.16

¡ en de Hypothetische Trompetsmid (4)

... meegesleept door enkele spannende verhalen
die een kerstman mij vertelde.

Die avond, om vijf na 7 stipt, stond ¡ met kaas en wijn op de drempel van vakbondssecretaris De Zwever, de man op wie al zijn hoop om de Hypothetische Trompetsmid te vinden gericht was. Erg groot was de flat van De Zwever niet, maar overal waar ¡ keek zag hij foto’s van de man: in conflictsituaties, betogingen, toespraken en de hand drukkend van bekende nationale en internationale personaliteiten! 

“Wat een kerel van stavast,” bedacht hij en de hoop dat hij alsnog iets zou kunnen maken van zijn opdracht groeide met de minuut. Net op het ogenblik dat hij dat bedacht kwam zijn gastheer het vertrek ingestapt met een enorme map onder de arm.

“Hier, mijn map met documentatie over zowat alle geheime of op zijn minst onbekende groeperingen, sociëteiten, clubs en verenigingen die in ons land actief zijn. Als we de oplossing hier niet in vinden, dan is er geen!

“Denkt u?” antwoordde ¡ toch wat twijfelend, "het is per slot een al millennia oude orde die mij de opdracht gaf, en strikt bekeken, de Hypothetische Trompetsmid is maar één man, geen onbekende groepering, sociëteit, club of vereniging. De kans dat…
Tuttuttut…" onderbrak De Zwever hem met het aplomb van iemand die het gewoon is te denken en te handelen in de plaats anderen, “Mag ik jou eens vragen, ben jij al ooit door een gat in een muur gekropen en terecht gekomen op een plek of in een ruimte waar men op jou zat te wachten?” wilde hij weten, en hij keek daarbij absoluut alsof er hem ineens een licht was opgegaan!
“Door een gat in een muur gekropen? Ik? Neen, of het moet mij ontgaan zijn. Ik ben nogal verstrooid van aard ziet u.
“Nog nooit door een gat in een muur gekropen! Maar dàn is het duidelijk wat er aan de hand is. Vreemd dat jouw opdrachtgevers dàt niet hebben gecheckt, want het is toch algemeen bekend, zeker in vakbondsmiddens, dat wie nooit eens door een gat stapte of kroop, van de ene dimensie in een andere, van het licht in het donker, van koud naar warm,  van de ene tegenstelling in de andere opstelling, enz. dat zulke mensen weinig dòòrbreken: geen vastgeroeste gewoonten van zich afwerpen, en problemen alleen denken op te lossen door ze gewoon om te keren! Vreemd, vreemd, vreemd,… en je hebt zeker ook nog nooit een goedmenende vrouw in de steek gelaten?
“Neen, ook dat niet…, tenzij…” ineens meende ¡ zich toch een voorval te herinneren waarna hij nooit meer wat van het meisje vernomen had… “Neen, toch niet, dat was niet met opzet! Ik was gewoon de tijd uit het oog verloren, meegesleept door enkele spannende belevenissen die een kerstman mij vertelde.


Wordt vervolgd...

19.11.16

Op het moment

Vindt u het ook niet vreemd hoe weinig wij er bij stil staan hoe wij heten en wat dit eigenlijk betekent? Terwijl haast elk moment zich daar toch toe leent! Of bent u ook zo iemand wie dit soort muizenissen geheel ontgaat?

18.11.16

De dieren

De dieren doen het beter dan wij.
Zij grazen,
zij kwispelen,
zij knorren,
zij zetten hun bril even af om niet altijd alles onder ogen te zien,
zij ruiken wat van links komt en wat stinkt,
uiteraard zeggen zij elkaar wat nodig is en raken elkaar daarbij aan.
Saxofoon spelen zij echter niet,
In elk geval niet in mijn bijzijn.
Maar ik weet niet veel van dieren.

17.11.16

De verborgen dame

"Nu vroeg zij mij, de dame die dacht dat ze zich goed verborg, of ik diegene was die ooit een dageraad had overgeslagen.

Ik antwoordde dat mij dat inderdaad was overkomen.

Maar toen wilde zij weten, niet geheel onbegrijpelijk, hoe dat in zijn werk was gegaan.

Daar kon ik uiteraard geen zinnig woord over zeggen want ik heb in mijn leven, voor zover ik weet, nog nooit één dageraad gemist.

Maar raad toch eens wat ik zei?

"Geen commentaar!"

En dat werkte!

16.11.16

Werkboek (3) - Kijk haar diep in de ogenMerk je dat een vrouw - die jou anders best wel ideaal lijkt - zich niet onbevangen en monter gedraagt in jouw bijzijn, of krampachtig doet om een geschikt gespreksonderwerp aan de gang te houden om jou om god weet welke reden toch maar niet te bruuskeren, kijk haar dan zo in de ogen dat je jezelf erin weerspiegeld ziet! Zoek dus ook eens naar jezelf en denk even niet aan jouw ideaalbeeld of mogelijks andere inwendige zielenroerselen in verband met vrouwen in het algemeen en deze vrouw in het bijzonder. Vraag haar dàn om gewoon te doen, de dingen los te laten en te zijn wie zij ècht is.
Doorgaans, wanneer een vrouw zich zo diep in de ogen gekeken weet, gaat zij zich wat verward en overrompeld gedragen, waarschijnlijk hoort zij niet eens wat je zegt. Maar het is precies in dàt gedrag, in die reactie, dat het zuivere naar voren komt! In dàt moment kan je haar waarnemen. Let op, een dergelijke kans krijg je maar één keer!

Wordt vervolgd...

15.11.16

Kunst om mij heen

Pijnloos werd ik door twee behaarde handen het schilderij ingetrokken.
"Hé!" riep ik, omdat ik verrast was, maar ineens bedacht ik dat ik blijkbaar elders welkom was, anders zou het er ruwer aan toe gegaan zijn.
"Inderdaad," weerklonk een stem, "welkom in mijn welkomsthol."
Daar bevond ik mij dus in een welkomsthol. Ik had het bestaan van zoiets nooit eerder vermoed, maar nu ik er was leek het heel vanzelfsprekend. Er werd mij drank en voeding aangeboden, naast nog andere geneugten.
Aangezien het toch een nieuwe ervaring voor mij was en ik mij behoedzaam gedraag in omgevingen waar wellicht andere normen en waarden heersen, hield ik mij toch wel op de vlakte. Wat niet betekent dat ik niet op niet mis te verstane manier mijn dank uitdrukte voor al wat mij werd aangeboden:
"Dank u wel." Dat zei ik meerdere keren.
Ik hoefde ook maar één keer te vragen om te worden teruggebracht. Het geschiedde prompt.
Nu ben ik het hier weer helemaal gewoon en geniet ik van de kunst om mij heen.

14.11.16

Poppenkast

"Och man, als je maar weet,
ik blijf maar héél even
in de poppenkast van jouw leven."

13.11.16

¡ en de Hypothetische Trompetsmid (3)...De Zwever
 tegen het lijf liep. De man die bekend
stond voor zijn vele onwaarschijnlijke oplossingen
voor voor de hand liggende problemen...


Naarmate de dag naderde dat ¡ met de Hypothetische Trompetsmid op de proppen hoorde te komen kreeg hij steeds meer last van jeuk met uitslag. Volgens zijn nota's, want hij was  iemand die alles opschrijft wat hem treft en wat hij denkt te moeten onthouden voor op het juiste moment, had hij nog maar iets meer dan een week en 0,4 dagen, terwijl hij in de afgelopen 1227 dagen niets, maar dan ook helemaal niets te weten was gekomen over het hoe, het waar, het waarom of het waarschijnlijke van de Hypothetische Trompetsmid. (Op die onooglijke voetnoot in dat naslagwerk in de stadsbibliotheek na dan.)


De wanhoop nabij, maar toch ook in de hoop dat hij de weduwe van schuin tegenover zou kruisen, besloot hij eerst een ommetje te maken en daarna dan langs te gaan bij zijn opdrachtgever om voor te stellen de opdracht aan iemand anders te geven, nu dat waarschijnlijk nog wel kon. Het was toevallig toen dat hij Vakbondssecretaris De Zwever tegen het lijf liep. De man die bekend stond voor zijn vele onwaarschijnlijke oplossingen voor voor de hand liggende problemen.¡! Hoe lang is dìt niet al geleden dat wij elkaar zagen!!” brak de vakbondssecretaris, zonder een hand te geven, onmiddellijk het ijs, “Je ziet er niet uit man. Wat een uitslag zeg, dat zal wel jeuken!?
“Ja, een beetje wel. Dat komt door die opdracht van de Orde van de Hypothetische Trompettisten,” ¡ besloot meteen maar open kaart te spelen.
“Spreek op kerel, de kans is groot dat ik je kan helpen!” moedigde de Vakbondssecretaris hem meteen aan met de woorden die hij ook op professioneel vlak dagelijks gebruikte.
“Denk je?” piepte ¡ ineens schor van de hoop. De Vakbondssecretaris had nu eenmaal de naam een mooiprater en een bullebak te zijn, al had hij in afgeluisterde gesprekken als bewaker in de stadsbibliotheek toch ook horen zeggen dat De Zwever eveneens dirigent van de Harmonie was en een van de luidste meezingers tijdens de zondagsmis.
“Jazeker,” zei De Zwever, kom vanavond maar eens langs, “We vinden er wel raad op! Maar breng kaas en wijn mee, dat verkort het denkwerk!
In die laatste hoopgevende woorden kon ¡ zich meteen heel goed vinden en dankbaar nam hij de uitnodiging aan.
“Tot vanavond dan.”
“Nà zeven!”


wordt vervolgd...

12.11.16

Captain Dubio en de toekomst

Op weg naar de toekomst raakte kapitein Dubio plots in vertwijfeling. Naar welke toekomst... daarover was de opdracht helemaal niet duidelijk geformuleerd geweest! En god mag weten hoeveel toekomst er is!

11.11.16

Op handen gedragen

"Ja jongens, ik werd eigenlijk best wel een tijd op handen gedragen, maar toen..."
"Lieten zij je vallen?"

10.11.16

De klas van 1985

“Ja, het zit zo dat we de laatste tijd zeer gefocust zijn op wat wij met ons leven hebben gedaan.”

9.11.16

Werkboek (2) - Maak foto's van ideale vrouwen

Deze oefening kan je uiteraard samen met gelijkgestemden doen, maar laat je door hen niet beïnvloeden, vertrouw op jezelf!Fotografeer al dan niet stiekem de vrouwen die jou ideaal lijken, overal en in welke omstandigheden je maar kan. Noteer, in een schrijfboekje of met een dictafoon, zoveel mogelijk over deze omstandigheden. Zijn de vrouwen aan het werk, leken zij ontspannen of net niet. Noteer ook hoe zij er uitzien, welke kleren ze dragen, hoe hun haar zit, de kleur van hun ogen, de indruk ze op je maken qua karakter, enz. Hou dit een paar weken vol.  Leg na die periode al je foto’s en gegevens bij elkaar en tracht er een grote gemene deler in te vinden.

Stel jezelf enige pertinente vragen!

 • Zeggen de foto’s meer over het decor dan over de gefotografeerde vrouw?
 • Waar heb je meer affiniteit mee: met dat decor of met de vrouw in beeld?
 • Hebben de meer gevoelige of romantische zaken die je noteerde te maken met de vrouw, met de indruk die ze op je maakte, met haar uiterlijk. Of eigenlijk niet?
 • Of is het omgekeerd. Blijken de dingen die je opvielen en die je noteerde veeleer cynisch of sarcastisch van aard?
 • Zijn er vrouwen die je aan een bepaalde politica doen denken? Of aan een milieuactiviste? Een pornoster? Een kassierster, enz. 
 • Zijn er afbeeldingen van vrouwen bij met wie je lange tijd, zelfs héél je leven, zou willen doorbrengen? (Probeer je eventueel situaties daarvan voor te stellen in een niet al te dichtbije toekomst)
 • Kan je de foto’s en notities in een volgorde van belang plaatsen, van de mate van indruk die ze op je maakten, of is het geheel toch nog wat te uiteenlopend?
 • Vind je het op volgorde leggen van de foto’s en notities een belangrijke verrijkende oefening, of stel je de relevantie van die oefening toch in vraag?8.11.16

In grote lijnen

"Ik denk dat er niks anders opzit dan dat we er een streep onder trekken..."
"Je bedoelt... tussens ons twee?"
"Ja."
"In grote lijnen dan?"

7.11.16

Kiezels

Nu hij eindelijk op eigen benen stond besloot Maarten, die enorm veel van kiezels hield, er zelf eentje te maken!

6.11.16

¡ en de Hypothetische Trompetsmid (2)

...over wie iedereen roddelde dat zij op grote voet leefde.
Loom als aken op een druk bevaren stroom gleden de dagen voorbij terwijl ¡ zich afvroeg hoe hij zijn zoektocht zou aanpakken. Daar had hij eigenlijk geen enkel benul van. Als bewaker in de stadsbibliotheek nam hij tientallen theologische boekwerken door, maar de Hypothetische Trompettisten werden er slechts in één vermeld, en dan nog heel terloops, in een voetnootje waarin uit niets bleek dat er ergens een Hypothetische Trompetsmid zou zijn! Hij besefte dat deze opdracht véél moeilijker was dan hij had gedacht!

Daar kwam dan nog bij dat, naarmate hij het uitzichtloze van zijn opdracht scherper begon in te zien, zijn gedachten het onderwerp begonnen te mijden, en in plaats van bijvoorbeeld door eliminatie al de dingen af te strepen waarvan hij wist dat ze nergens toe zouden leiden zodat uiteindelijk alleen nog de Hypothetische Trompetsmid moest overblijven, betrapte hij er zich op dat hij steeds vaker van de weduwe van schuin tegenover, die al wel eens in de bibliotheek kwam, begon te dromen (over wie iedereen roddelde dat zij op grote voet leefde).

 ¡ was mateloos verliefd op haar geworden nadat hij haar gedrag tussen de schappen met leesboeken had gadegeslagen en héél mysterieus had gevonden. Daar had hij niets van gemeld bij zijn superieuren. Misschien kon zij hem nu wel helpen!

 “Ben jij helemaal van lotje betoeterd?” repliceerde zij schel, “waar houd jij je als bewakertje eigenlijk mee bezig? Laat mij met rust. Jij bent zelfs helemaal niet bevoegd om mij aan te spreken. Weet je wat? Laat ik jouw superieuren eens vertellen dat jij je met dubieuze religieuze activiteiten inlaat en daar achtbare lezeressen in betrekt!”

 Daar had ¡ niet onmiddellijk van terug, maar hij begreep dat zij als vrouw uiteraard niet voorzichtig genoeg kon zijn.

wordt vervolgd...

4.11.16

Werkboek (1) - Het zoeken van de ideale vrouw als een methode van fysieke, morele en geestelijke ontwikkeling


Wees niet zwaar op de hand als je op zoek gaat naar de ideale vrouw. Ga niet dogmatisch te werk, maar bekijk het als een levensbepalend en (in sommige gevallen) levenslang avontuur. Een verrassingstocht. Het best zal het je vergaan als je je einddoel geheel uit je gedachten bant. 

Pas op “totaal uit je gedachten bannen” is niet hetzelfde als "compleet vergeten"! Je bent op zoek, niet op de dool! 
Laten volgende tips je helpen:
1.     Hou steeds voor ogen wat je wil! Dat is moeilijker dan het lijkt (er komt wel wat bij kijken om je een ideale vrouw in te beelden)
2.     Hou het luchtig: kijk goed rond, neem je tijd. Er zijn meer dan genoeg ideale vrouwen en ze komen overal voor.
3.     Als je alles zijn "natuurlijke" gang laat gaan zal de idee van “het te bereiken doel” als vanzelf naar de achtergrond verglijden. Vergelijk het met de edele kunst van het Japans boogschieten:
Het zoeken naar de ideale vrouw is een methode van fysieke, morele en geestelijke ontwikkeling. Het doel is haar op de correcte manier te vinden, het vinden zelf 'komt dan als vanzelf en automatisch'.

3.11.16

De honden

Ik hoorde eens honden spreken. Het was een belangrijk gesprek zoals men onder vrienden wel eens voert. Over auto’s en relaties. Ik hield mij uiteraard afzijdig!
Het ging over hun verwachtingen, over waar zij nood aan hadden, over hun schaduw in verschillende licht en donkersituaties, en over dingen die ze écht niet meer zouden pikken. Bepaalde geuren. Zaken waar ik ook bij stilsta.
En toen kwamen hun baasjes er aan en werden ze elk in een andere richting meegetrokken.

2.11.16

Jan en Ingrid (Jan communiceert!)

“Kijk Ingrid, dit is een lijstje van dingen die we nog nooit hebben gedaan met onze lippen.”
“Mmmm… ja, dit lijkt mij wel volledig.”