30.9.14

Wat er normaal gebeurt tussen 10 en 11Om te weten wat er tussen 10 en 11 gebeurt zou je scrupuleus moeten noteren (bij voorkeur tussen 11 en 12, onmiddellijk nà de feiten dus) wat er tussen 10 en 11 precies gebeurde. Maar liefst ook wat er werd gedacht en/of overwogen. Je zou dat ook door zoveel mogelijk mensen moeten laten doen, om dan die gegevens te verzamelen en te vergelijken, te categoriseren en daarna, op z’n minst, op te lijsten. Dàt zou dan uiteindelijk (en hoe meer data hoe beter) een (weze het schematisch) beeld kunnen opleveren over wat er tussen 10 en 11 gebeurt.
Het heeft weinig zin dat ik u vertel wat er in mijn geval tussen 10 en 11 precies gebeurt, want dat zou slechts een hoogst onvolledig beeld opleveren. Onder andere omdat ik dat haast nooit registreer. Ik zou natuurlijk wel iets kunnen zeggen, zo bijzonder is het nu ook weer niet, maar dan nog hoort u daar omzichtig mee om te gaan, zeker indien het in grote mate zou afwijken van het grote gemiddelde van wat er normaal tussen 10 en 11 gebeurt. Maar dan ga ik er meteen van uit dat u daar al zicht op heeft uiteraard. En dat doe ik beter niet, denk ik. Tenzij tussen 10 en 11, want dan draag ik bij tot het algehele onderzoek!Geen opmerkingen: