2.12.16

Grafiekje


"Zeg Huub, ik heb dat grafiekje van jou eens bekeken..."
"Nou en?"
"Kan het niet wat steiler?"
"Steiler? Hoezo?"
"Omwille van de impact."
"De impact? Ik dacht het niet..."
"Nee?"
"Het gaat om de geloofwaardigheid."
"En werkt dat dan?"
"Tot op heden zeker en vast. Je zit er in wat je wil."

1.12.16

De 7 verschillen


Het duo Septimus & Septimus tijdens een repetitie voor hun wereldberoemde act: Zoek de 7 verschillen. Bij ons weten door niemand anders herhaald.

30.11.16

Werkboek voor mannen op zoek naar de ideale vrouw (5)


Zoek het gezelschap op van:
 • zwemmende vrouwen
 • vrouwen die minstens 10 centimeter groter zijn dan jij
 • met schelle stem kijvende vrouwen
 • vrouwen bij wie je je nederig voelt
 • vrouwen die naar hetzelfde benieuwd zijn als jij
 • vrouwen die jouw angst wegnemen
 • vrouwen naast wie je rustig in slaap kan vallen
 • vrouwen die een auto bezitten die jij leuk vind
 • vrouwen die in niets op je moeder lijken
 • vrouwen in een ander dan jouw stamcafé
 • depressieve vrouwen
 • vrouwen die jouw sombere gedachten lijken te begrijpen
 • vrouwen die bevriend zijn met jouw beste vriend
 • vrouwen die dezelfde wensen koesteren als jij
 • vrouwen die erg zinnelijk van aard zijn maar op heel subtiele wijze
 • vrouwen die jou iets kunnen uitleggen wat je tot nu toe nooit hebt begrepen
 • vrouwen die zich niets van de tijd aantrekken
 • vrouwen die zich juist heel erg van de tijd bewust zijn
 • vrouwen op plaatsen waar je nog nooit eerder was
 • vrouwen op een feest
 • die zopas een nachtmerrie hadden
 • vrouwen in de rij aan de kassa van een supermarkt
 • vrouwen die een gedicht van jou kennen
 • vrouwen zonder geheimen
 • ooit godvruchtige vrouwen
 • vrouwen die tot alles in staat lijken
 • vrouwen die jou eerst aanspreken
 • vrouwen die alleen tegen betaling in jouw gezelschap willen vertoeven

Het staat je uiteraard vrij andere criteria te hanteren of deze hierboven aan te passen!

29.11.16

Impromptu

Het impromptu voor twee notebooks, uitgevoerd door het Duo Sin Nomine, liet het verwende publiek in de boardroom koud. Meer zelfs, het Duo Sin Nomine is niet lang meer in dienst gebleven.

28.11.16

De hoge bergen

Op zijn eigen ingewikkelde manier slaagde J. er in bergen uit de grond te trekken, iets wat velen nooit voor mogelijk hadden gehouden. Daarna leerde hij ook nog leven met de kritiek dat ze niet hoog genoeg waren.

27.11.16

¡ en de Hypothetische Trompetsmid (5)Kijk, daar liep de weduwe
van schuin tegenover 

met een kind bij zich

“Nog nooit door een gat in een muur gestapt of een vrouw in de steek gelaten! En dàt op jouw leeftijd!!!”

“Ga maar naar huis en gedraag je zo gewoon mogelijk, je hoort binnenkort van mij.” 

Die woorden van vakbondssecretaris De Zwever galmden de volgende nog altijd door het hoofd van ¡

Maar wàt had hij dan gemist in zijn  leven? En wàt had hij niet gemist? En hoe gedraag je je thuis zo gewòòn mogelijk als dat je opgedragen word?

Ineens leek niets hem nog gewoon gewoon!!

Kijk, daar liep de weduwe van schuin tegenover met een kind naast zich. Hij had er nog nooit bij stilgestaan dat zij misschien wel moeder was en hij stelde zich voor hoe het was: vader zijn van een dochter! Of van een zoon!! Of van allebei!!!

Toen pas raakte ¡ helemaal in de war: was wat hij net had zitten denken niet heel erg òngewoon? Of was dat nu net juist heel normààl? Maar aangezien hij daar niet uit raakte besloot hij maar aan helemaal niets meer te denken,  waarbij hij onwillekeurig zijn hemdsmouwen oprolde. Dat laatste leek hem alvast weer wel heel gewoon en het stelde hem wat gerust. Wat gebeuren moest zou wel gebeuren.  
Wordt vervolgd...

26.11.16

De opdringerige eilanden

Om de rivieren te helpen de weg naar zee en andere bestemmingen te vinden werden er meisjes en vrouwen bereid gevonden als gids op te treden in ruil voor de belofte – die overigens stipt is nagekomen – dat zij daarna in wolken zouden veranderen om haast eeuwig en ongrijpbaar verder te kunnen bestaan.
Dat was echter niet voldoende en met de hulp van dieren die nog precies weten hoe groot de chaos vroeger was werden de gebergten hun vaste plaats op aarde duidelijk gemaakt. Dat lijkt voorlopig wel te helpen.
Mede daarom evenwel gaan er nu ook stemmen op om te bekijken of er niet ook iets kan worden gedaan aan de opdringerige eilanden.

25.11.16

Stront aan de knikker

Het schiet mij ineens toch
te binnen hoe zelden eigenlijk
ik werkelijk stront heb gehad
aan mijn knikkers.

24.11.16

Verdwenen Tradities

Maar altijd als de koning moe was en ging slapen
hield het volk op met zijn werkzaamheden om zich
onder andere te wijden aan cultuur.
Wanneer de koning wakker was begon ook
opnieuw het dagelijks labeur.
Nu gaar het er daar uiteraard heel anders aan toe
en staan zij vooral bekend om hun traditionele
klederdracht, hun vrijgevochtenheid van tirannie
en om de plannen voor een tijdmachine in hun
Nationaal Museum voor Toekomstige Wetenschap.

23.11.16

Werkboek voor mannen op zoek naar de ideale vrouw(4) - Pars pro toto

Niets kan zo inspirerend en bevrijdend werken als focussen! Je te beperken tot een subset van criteria waaraan jouw ideale vrouw moet voldoen. Als je op die manier op zoek gaat, dan is de kans groot dat je binnen dat beperkte kader toch ineens een wereld en een weelde van vrouwen of meisjes leert kennen die je anders nooit zouden opvallen. Gewoon omdat je, zoals al te vaak gebeurt, doelloos blijft rondfladderen van de ene naar de andere ("omdat die toch iets heeft!”) en omdat je ruime set aan criteria vaak te vaag, te weinig doordacht is.

Je bepaalt beter slechts een klein aantal preciese parameters aan de hand waarvan je op zoek gaat. Zo kan je je bijvoorbeeld beperken tot vrouwen die in Doornik wonen, of vrouwen die werken op een eerste verdieping. Of zelfs vrouwen die actief turnen. Je kan het ook in de psychologie zoeken: vrouwen in therapie. Of hoogst introverte types, enz. Misschien bepaal je een mobiliteitsvoorwaarde? Types die een eigen wagen hebben (diesel of benzine?) of die uitsluitend met het openbaar vervoer reizen (betalend of principes in het zwart?) , …

Zaak is dat je je strikt houdt aan de parameters die je je stelt en je niet te buiten gaat aan al wie daar net naast valt, hoe verleidelijk dat ook kan zijn. Met je parameters bepaal je in feite al waar je je niet op richt. Denk er aan: hoe beperkter je focus hoe beter! Bepaal eveneens hoe lang (een week, maand, trimester, …) je binnen de gestelde parameters op zoek gaat, want eindeloos zoeken is geen optie aangezien je deze oefening verschillende keren hoort te herhalen, maar telkens met totaal andere parameters. Het worden dan de hoogst scorende ideale vrouwen uit elke oefening waar je je in tweede instantie met meer kans op duurzaam succes kan richten.

Het lijkt jou misschien wat tegennatuurlijk, maar je zal verrast staan van de resultaten die deze oefening(en) opleveren. Vind je de liefde van je leven niet, dan maak je vast wel een goede vriendin. Vrouwen zijn haast in elk opzicht idealer dan je denkt!

22.11.16

De landingsplaats

“..., maar ik werd pas echt piloot toen ik begon te begrijpen dat het niet ik was die aan de dingen voorbijvloog, maar dat het de dingen wzijn die aan mij voorbijvliegen.”
“O! En toen?”
Tjaaa..., sedertdien ben ik dus op zoek naar een landingsplaats.”

21.11.16

Goed verzorgde man

“Onthou Mietje, zo kijkt nu een man die goed verzorgd wordt thuis.”

20.11.16

¡ en de Hypothetische Trompetsmid (4)

... meegesleept door enkele spannende verhalen
die een kerstman mij vertelde.

Die avond, om vijf na 7 stipt, stond ¡ met kaas en wijn op de drempel van vakbondssecretaris De Zwever, de man op wie al zijn hoop om de Hypothetische Trompetsmid te vinden gericht was. Erg groot was de flat van De Zwever niet, maar overal waar ¡ keek zag hij foto’s van de man: in conflictsituaties, betogingen, toespraken en de hand drukkend van bekende nationale en internationale personaliteiten! 

“Wat een kerel van stavast,” bedacht hij en de hoop dat hij alsnog iets zou kunnen maken van zijn opdracht groeide met de minuut. Net op het ogenblik dat hij dat bedacht kwam zijn gastheer het vertrek ingestapt met een enorme map onder de arm.

“Hier, mijn map met documentatie over zowat alle geheime of op zijn minst onbekende groeperingen, sociëteiten, clubs en verenigingen die in ons land actief zijn. Als we de oplossing hier niet in vinden, dan is er geen!

“Denkt u?” antwoordde ¡ toch wat twijfelend, "het is per slot een al millennia oude orde die mij de opdracht gaf, en strikt bekeken, de Hypothetische Trompetsmid is maar één man, geen onbekende groepering, sociëteit, club of vereniging. De kans dat…
Tuttuttut…" onderbrak De Zwever hem met het aplomb van iemand die het gewoon is te denken en te handelen in de plaats anderen, “Mag ik jou eens vragen, ben jij al ooit door een gat in een muur gekropen en terecht gekomen op een plek of in een ruimte waar men op jou zat te wachten?” wilde hij weten, en hij keek daarbij absoluut alsof er hem ineens een licht was opgegaan!
“Door een gat in een muur gekropen? Ik? Neen, of het moet mij ontgaan zijn. Ik ben nogal verstrooid van aard ziet u.
“Nog nooit door een gat in een muur gekropen! Maar dàn is het duidelijk wat er aan de hand is. Vreemd dat jouw opdrachtgevers dàt niet hebben gecheckt, want het is toch algemeen bekend, zeker in vakbondsmiddens, dat wie nooit eens door een gat stapte of kroop, van de ene dimensie in een andere, van het licht in het donker, van koud naar warm,  van de ene tegenstelling in de andere opstelling, enz. dat zulke mensen weinig dòòrbreken: geen vastgeroeste gewoonten van zich afwerpen, en problemen alleen denken op te lossen door ze gewoon om te keren! Vreemd, vreemd, vreemd,… en je hebt zeker ook nog nooit een goedmenende vrouw in de steek gelaten?
“Neen, ook dat niet…, tenzij…” ineens meende ¡ zich toch een voorval te herinneren waarna hij nooit meer wat van het meisje vernomen had… “Neen, toch niet, dat was niet met opzet! Ik was gewoon de tijd uit het oog verloren, meegesleept door enkele spannende belevenissen die een kerstman mij vertelde.


Wordt vervolgd...

19.11.16

Op het moment

Vindt u het ook niet vreemd hoe weinig wij er bij stil staan hoe wij heten en wat dit eigenlijk betekent? Terwijl haast elk moment zich daar toch toe leent! Of bent u ook zo iemand wie dit soort muizenissen geheel ontgaat?