21.10.16

De wegloper

“Met kleine passen lukt het wel,” was wat de wegloper bedacht.

20.10.16

Ons muzikaal niveau

In de tijd dat er nog de engel was die, weliswaar vermomd, tot bij ons kwam om in beperkt publiek hemelse melodieën ten beste te geven - voor hem was het oefening, voor ons, ons enige vertier – werd er uiteraard gebruik gemaakt van de gelegenheid om gewetensvragen te stellen. Bijvoorbeeld over hoe wij om horen te gaan met de mismaakten of de vreemdgekleurden. De engel probeerde ons dan wel te helpen maar waarschuwde ons wel telkens dat hij niet echt bevoegd was. Wij namen daar genoegen mee op basis van het gedacht: iets is beter dan niets. Dank zij de bezoekjes van de engel indertijd hebben wij op muzikaal vlak een nergens geëvenaard niveau bereikt.

19.10.16

De pijnweger

je draagt al je pijn
tot bij de pijnweger

en je draagt hem
mee terug

ja, zo strek je toch
je benen

18.10.16

Welgemutst

Wij dachten
dat alles goed
geregeld was
en vertrokken
welgemutst.

17.10.16

Toen ik jong was

“Ja jongens, ik geef het toe, toen ik nog jong was wilde ik wel arm worden en rechtvaardig zijn, maar wat koop je daar voor?”

16.10.16

De waterdrinkster

Al van het allereerste moment hield ik van de waterproefster en nu, zoveel later, ben ik dat nog steeds. Natuurlijk willen jullie weten wat er tussen ons is gebeurd, maar daar wil ik niet van spreken. Weet wel dat het mij nooit verbazingwekkend heeft geleken. Ik was in zekere zin helemaal gewoon, als een rivier.

15.10.16

De komst van het geluk

Het was pas in latere jaren dat wij zijn gaan nadenken over de komst van het geluk en hoe wij het kunnen aanpakken.

14.10.16

Machtigen der aarde

Op een dag gingen we ook eens uit eten op een plek waar naar verluidt wel eens machtigen der aarde kwamen.

13.10.16

De ingetrouwde

Als ingetrouwde maakte ik steeds fouten die mij nooit werden vergeven, zo is achteraf gebleken.

12.10.16

Als verwoede lezer

Als verwoede lezer wist J. ook wel dat het leven niet altijd ondraaglijk is.

11.10.16

Op de vlucht

De verdwijning van Michael Milkman onder een brandend hoedje ging onopgemerkt voorbij. De brandlucht was al snel vervlogen.

Niemand is een kijkje komen nemen. Niemand informeerde bij de buren.

“Denk aan jezelf, vlucht!” heeft hij zijn kanarie toegeroepen.

Waar het beestje nu zit weten wij dus niet.

9.10.16

Jan en Ingrid (Windwijzer)

“O Jan, wat origineel! Zo’n windwijzer als symbool voor onze relatie. Wij, te midden van de elementen!”
“Ja Ingrid, ineens besefte ik, het kan toch nog àlle kanten op!”

8.10.16

Aardkunde

De vondst van een grote voorraad maatstaven te A. In de autonome regio V. Zet onze kennis over de teloorgang van deze beschaving geheel op zijn kop en noopt ons wellicht om de idee dat het hier om een volk van nobele krijgers ging grondig te herzien.

De teruggevonden maatstaven blijken van veel mindere kwaliteit te zijn dan oorspronkelijk door wetenschappelijk onderzoek werd verondersteld en in ons onderwijs onderwezen. Zij kunnen nooit de draagkracht hebben gehad die een behoorlijk functioneren op lange termijn waarborgde. Daar waar zij uitwendig een robuuste en stabiele indruk wekken, wijzen scans uit dat zij vanbinnen voor 90% bros zijn en voor de rest hol. Technische specificaties die wij de dag van vandaag niet eens meer accepteren voor poppenkasten.

Verder onderzoek moet nu uitwijzen of het gebrek aan degelijke maatstaven de belangrijkste reden is waarom er over de regio V. geen historisch relevante informatie meer voor handen is. Ook het antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat een volk bepaalde maatschappelijke waarden meende te kunnen onderschrijven zonder over de adequate kennis inzake de bijhorende maatstaven te beschikken kan ons misschien iets leren over de evolutie van de mens op de planeet aarde.