4.10.15

Handleiding voor allesdenken


“Hier, een handleiding voor allesdenken."
“Warempel, een vademecum als het ware. Dat zo iets bestaat zeg!"
“Zeker."
“Ik zou het toch maar niet lezen."
“Nee, voor je het weet denk je dan alles."
“Ja, de meest onvoorstelbare dingen, die je van te voren nooit zou hebben gedacht."
“Op voorgekauwde wijze ineens."
“Door een handleiding."
“Hoe komen ze er op?"
“Een ingeving zeker."
“Of uit winstbejag."
“Ja, dat zou je nog gaan denken."
"Zouden ze er ervaring mee hebben?"

3.10.15

Gedaan met vaagklaren!


"Ineens bedacht ik het klepperwiegen. Dat dàt misschien dan eindelijk wèl zin zou geven aan mijn leven, na al die jaren. Meer nog dan het vaagklaren, dat ik jarenlang heb nagestreefd met het oog op… Ja, met het oog op wat? Dat is mij eigenlijk hoe langer hoe minder duidelijk."
“Het klepperwiegen?"
“Ja, no-nonsens eigenlijk. Eindelijk."
“En dat klaarvagen dan?"
“Vaagklaren."
“Vaagklaren?"
“Ja."

1.10.15

Niet zo moeilijk te onthouden neologisme

Cartabiel: manier van lopen die iemand ontwikkelt na jarenlang dag in dag uit een te zware boekentas te dragen.

Vb.: Cartabiel kwam K. de zaal ingewandeld, en zijn ogen straalden van een intens en warm, pas gevonden geluk!

(Waarmee wij ook ineens illustreren dat iemand’s manier van lopen niet noodzakelijk zijn kansen op het vinden van extreme vormen van geluk in de weg hoeft te staan. Toch niet in de geschreven versie.)

30.9.15

Ramon y Lola


"Denk je niet Ramon, dat wij in plaats van hen altijd na te zeggen, ook niet eens met iets zinnigs voor de pinnen moeten komen?"
“Zeker niet Lola! Dat doen zij zelf toch ook niet? Wat valt er nu voor zinnigs te zeggen tegen iemand die uren en uren tijd verspilt met het leren spreken van een papegaai?"

29.9.15

Dìt!


"En? Vind je dìt nu opwindender?"

28.9.15

Het wat?


"We hebben wel wat om op terug te blikken hé schat!"
“Jazeker, zo ver het oog strekt zelfs."
“En met wat geluk krijgen we nu nog het sluitstuk."
“Het wat?"

27.9.15

Enkele reis Mars


De inschrijving voor een enkele reis naar Mars leidde binnen sommige relaties tot diepe gesprekken:
“Is het omdat je niet meer van me houdt?"
“Neen, zeker niet!"
“O! Dan is het goed."

26.9.15

Een aforisme van oom Floris


Omdat wij weten waartoe wij zelf in staat zijn, zijn we bang voor vreemden.

25.9.15

Blending in

Vaak wil men weten waar ik heen ga.
Dan zeg ik dat ik net terug kom.
Dan is het goed.
(Belangrijk is wel te vermelden dat
ik steeds mijn pet afneem, wanneer men
mij vragen stelt en dat ik geen overdreven
vreemde gerechten eet)

24.9.15

Strijd tegen het kwaad


Geregeld heb ik de neiging ten strijde te trekken tegen het kwaad.
“Waarom zou je dat doen,” weerhoudt men mij dan, “Wij hebben het toch goed!"
“Ja, wij hebben alles wat ons hartje begeert.”
Dat verlies ik inderdaad nogal eens uit het oog.
“Neen hoor, wij hebben het uitstekend,” valt men men dan bij, “Met al onze verworvenheden!"
Dan keer ik onverrichterzake weer naar huis en kleed mij weer om in minder strijdvaardig plunje.
Hoe kom ik er toch bij dat ik ten strijde wil tegen het kwaad. Men heeft het goed. Dat zegt men tenminste, terwijl ik denk dat het er op aan komt!

23.9.15

Roeping


Tijdens de try-out voor de voorstelling van “De zekerheden des levens” vernam theatergezelschap “Vertier tot verheffing” dat haar subsidies definitief gehalveerd werden. Niettegenstaande de pijnlijke gevolgen hiervan voor het voortbestaan van het gezelschap, had het nieuws voor de hoofdactrice toch een gunstige invloed op de beleving van haar rol en het definitieve besef dat de bühne haar ware roeping was.

22.9.15

Hij-Die-Dat-Kon-Als-Hij-Maar-Wilde


En toen bracht Hij-Die-Dat-Kon-Als-Hij-Maar-Wilde met een subtiel gebaar de wereldvrede op gang. Zo subtiel was het gebaar dat het velen eigenlijk ontging, maar gelukkig werd het in tal van nieuwsherhalingen telkens weer in beeld gebracht, zodat uiteindelijk ook wij hier ons bewust werden van de stand van zaken en de uitdagingen die dit stelde voor onze van export afhankelijke economie!

21.9.15

Herenbroek met snit?


Miljoenen mensen geloven dat de wereld een juweel is. Maar dat klopt natuurlijk van geen kanten. Zij die dat denken hebben nooit geleefd.
De wereld is een herenbroek, die ooit een of andere god heeft gepast, en waarvan niemand weet waar de vest gebleven is. Een wijdse, uiteenlopende broek.
Niemand heeft zicht op in welke zak hij of zij zit, laat staan dat iemand enig benul heeft van de snit.