26.11.15

Een aforisme van oom FlorisHet spreekt vanzelf dat de rijken als de dood zijn voor het feit dat geld de armen zal veranderen. Het heeft hen zelf ook veranderd!

25.11.15

PoppePoppe behoorde tot het slag jonge mannen dat geloofde dat de keuze van het instrument iets uitdrukt over de vorm en kwaliteiten van het geslacht en dat wie als toehoorder zijn spontane melodieën begreep beslist een man of vrouw van de wereld moest zijn.

24.11.15

Omgang met geëmancipeerde vrouwenDe cursus “Omgang met geëmancipeerde vrouwen” was niet alleen theoretisch goed onderbouwd, ook de praktische oefeningen kwamen mij later goed van pas!

23.11.15

Over jonker Erwin vandaag de dagOp zoek naar zijn ware zelf begaf jonker Erwin zich steeds dieper in de krochten van zijn ziel. Zijn secondanten, op veilige afstand, net nog dicht genoeg om bij te lichten, zagen hem zich mompelend buigen over iets wat zij later geen van beiden adequaat konden beschrijven, maar "wat beslist de oorzaak was van zijn onmenselijk schreien vandaag de dag", onthouden zich van verder commentaar, tenzij:
“Sedertdien kennen wij hem als een ander mens en begrijpen wij elkaar zonder nog een woord te spreken."

22.11.15

Arrestaties in verband met onbeantwoorde levensvragen


Internationale politiediensten hebben twee bendes opgerold, die valse antwoorden op onbeantwoorde levensvragen voor in totaal 60 miljoen euro zouden hebben aangeboden aan kapitaalkrachtige personen of verenigingen. In de stad Krakau in Polen werden vijf mensen opgepakt en zeven valse antwoorden in beslag genomen, aldus de politie gisteren.

Bij de arrestatie van drie personen in Brussel werd nog een vals antwoord geconfisqueerd. Beide bendes onderhielden volgens de voorlopige vaststellingen regelmatig contact met elkaar.
De vorige maand gearresteerde bendeleden, allen Polen en één Rus, hadden de antwoorden volgens de politie per e-mail aangeboden aan bankiers en aan enkele personen in de hogere adel in heel Europa. De belangstellenden kregen vervolgens een samenvatting van de vermeende antwoorden te zien in zelfvernietigende elektronische boodschappen of in één enkel geval voorgelezen vanuit een telefooncel. Zo konden ze uiteindelijk opgespoord worden, klinkt het.
Politici met een filosofische aanleg en woordvoerders van de Europese Commissie hebben al bevestigd dat geen van de antwoorden afdoend is, noch dat ze zouden passen in de Europese waarden die wij allen delen, aldus de INTERPOL. Of een van de bendes in het verleden al valse antwoorden aan de man heeft gebracht, is voorlopig niet bekend, maar dit valt zeker niet uit te sluiten zeggen zowel journalisten gespecialiseerd in internationaal economisch of zakelijk nieuws als Europese royalty watchers.

21.11.15

Strijdende stemmen (uit het leven van Ward De Bever)


Iedereen die werkelijk heeft geleefd weet het: een mens kan zich beter geen strijdende stemmen in zijn hoofd halen. Een strijdende stem leidt tot onzekerheid en concentratieverlies. Dat is nefast in tal van omstandigheden. Tijdens momenten van intense seksuele activiteit bijvoorbeeld.
Dit herinnert mij aan het vreemde avontuur dat een verre kennis van mij, Ward De Bever, is overkomen. Ward De Bever was een man die volop geleefd heeft tot op een dag iets mis liep en hij bedacht dat mensen misschien toch wel baat konden vinden in het toelaten van strijdende stemmen in hun hoofd.
Tijdens een wandeling door het Middelheim passeerde hij een groepje discussiërende Russen die zich zichtbaar te goed deden aan een ter plekke opgetrokken kunstwerk. Hun gesprek, waarvan Ward niets verstond want het ging van brashtje tot karamanlinitsk of borsjt (althans zo zal het geklonken hebben voor Ward die, daar kunnen wij van op aan, geen woord Russisch kende) associeerde hij met een dialoog van strijdende stemmen zoals die misschien op beschaafde wijze in een mensenhoofd mogelijk kan zijn, en als dat zo was dan zou hij, Ward De Bever, de mensheid misschien wel een dienst kunnen bewijzen door hierover na te denken, dacht Ward, voor wie denken een werkwoord was.
Precies op het moment dat hij dit dacht verscheen er een grote, inktzwarte wolf op het toneel (Ward beschouwde het leven als een theaterstuk), en die wolf zei:
“Zo Ward, hulp nodig?"
Uiteraard waren de Russen met verstomming geslagen. Waar kwam dat beest vandaan? In Rusland zijn ze heel wat gewend, maar dit was iets dat alleen in volkslegenden mogelijk was. Ineens was het gedaan met brashtje tot karamanlinitsk of borsjt !
Ook Ward was meer verrast dan hij vooraf ooit had gedacht te zullen zijn in een dergelijke situatie en zei wat hij misschien niet had moeten zeggen, al had het waarschijnlijk geen verschil gemaakt:
“Nee hoor, ik ben hier om tot rust te komen."
“Ik ben namelijk een van gedaante verwisselde kat van de heks van het Middelheim en ik kan allerlei dingen voor je realiseren waar jij anders waarschijnlijk jaren over zou doen!"
Ward die, volgens zijn eigen inzichten terzake, nog maar aan het prille begin stond van zijn aanvaarding van strijdende stemmen in een mensenhoofd, meende dat hij geconfronteerd werd met een emanatie van het zich opdringende volkseigene, dat hij niet alleen in zijn medeburgers, maar ook in zichzelf aanwezig waande. Deze wolf, of kat van de heks, kon niets anders zijn dan de voorafspiegeling van de komst van de directrice van het Middelheim. Een dame met wie hij het altijd al eens had willen hebben over de invloed van hedendaagse kunst op onze samenleving, vooral nà dertig jaren blootstaan aan regen en wind, en zon en zomerbriesjes.
De directrice echter, keurde hem geen blik waardig, greep de wolf bij de halsband en sleurde het beest, onder het uiten van tal van kleurrijke vloeken (die Ward maar al te goed begreep) met zich mee zonder ook de Russen ook maar één blik te gunnen. (We moeten er niet aan denken hoe diep in hun ziel dit hen gekrenkt zal hebben en bevestigd wat zij al lang over het westen denken).
Ward, door dit gebeuren toch enigszins weer teruggeworpen in oudere denkpatronen, repte zich naar huis waar hij tegen zijn vrouw het relaas deed van zijn belevenis, en wel met de volgende woorden:
“Liesbeth, een man kan wel strijdende stemmen toelaten in zijn hoofd, maar misschien is het niet slecht indien hij vooraf goed nadenkt over wat dit kan impliceren. Niet handelen is ook een actie. Het leven is veel complexer dan men doorgaans vermoedt."
Liesbeth, die Ward door en door kende, sloeg weinig acht op wat hij vertelde. Het was iedere week wat anders met die man en daarom vond ze het zo’n schat.

20.11.15

Gelijkheid


Onopvallend zijn al onze helden verdwenen en werd gelijkheid een van de deugden die wij veinsden te hebben verworven.

19.11.15

Handwerk


Een eenvoudige aanpassing (handwerk) in zijn vestzak stelde J. in staat om op discrete wijze muntjes en andere kleine voorwerpen op te rapen.

18.11.15

Uitsluipers


Pas opgericht!
De vereniging van mannen en vrouwen die
graag gemaskerd
hun eigen huis uitsluipen,
al dan niet bij volle maan,
goed uitkijkend dat niemand hen betrapt,
om daarna (ongemaskerd) gewoon weer
door de voor of achterdeur naar binnen te gaan,
met de woorden:
“Joehoe, ik ben het!"

17.11.15

Wat dan?


“Ja Ingrid, soms denk ik wel eens… zouden we nu eindelijk onze maskers niet eens afzetten?"
“Onze maskers afzetten? Maar Jan, wat bedoel je? Waarom zouden we? We dragen ze nu al meer dan dertig jaar! We zullen elkaar niet meer herkennen! Wat dan? Mallerd toch!"

16.11.15

De zwevende paters

De zwevende paters waren aangekomen. Ze waren met z’n drieën en zweefden op gezette momenten.
Drie zwevende paters? Jazeker. Normaal vormden zij een kwartet, maar om familiale redenen had één zich verontschuldigd.
“Wij doen dit met oog op het welzijn van de mensheid,” zei de jongste, die duidelijk de betere zwever was.
“Ja, dat lag wel in de lijn der mogelijkheden,” merkte ik op.
“Wat had u anders gedacht?” probeerde hij.
Aangezien ik gewaarschuwd was om niet met hen in een theologisch dispuut te verzeilen stelde ik een tegenvraag:
“En helpt het?"
“Het is nog vroeg om dat nu al te kunnen zeggen, maar we moeten wel volhouden uiteraard."
Daarna zweefden zij een vol kwartier op wel één meter hoogte, waarna zij een voor een neerdaalden op een geïmproviseerd podium.
“Misschien moeten jullie ook een mensenoffer brengen,” opperde ik, “dat zorgt voor nòg meer betrokkenheid."
“Betrokkenheid?"
Betrokkenheid is iets waar ik de laatste tijd veel heil in zie.
Maar voor ik dit kon toelichten werden zij door onze lokale cultuurfunctionaris meegetroond naar het restaurant waar zij in gezelschap van lokale notabelen op een avondmaal werden getrakteerd.

15.11.15

Sherlock Holmes en de pijp van Maarten


"Neen hoor, dit is de originele pijp die aan Maarten werd gegeven. Ik heb ze van hem zelf gekregen."
"Je bedoelt dus dat al die andere..."
"Precies Watson, die zijn slechts spreekwoordelijk!"

14.11.15

Geen volkswijsheid


Dat de hoogte van de wenkbrauwen bepalend is voor geluk in de liefde is geen volkswijsheid.

13.11.15

Een aforisme van oom Floris


Zij die stellen dat doodgaan niet prettig is hebben het in feite over afscheid nemen van het leven. Het zou al bij al enorm kunnen meevallen!