23.11.16

Werkboek voor mannen op zoek naar de ideale vrouw(4) - Pars pro toto

Niets kan zo inspirerend en bevrijdend werken als focussen! Je te beperken tot een subset van criteria waaraan jouw ideale vrouw moet voldoen. Als je op die manier op zoek gaat, dan is de kans groot dat je binnen dat beperkte kader toch ineens een wereld en een weelde van vrouwen of meisjes leert kennen die je anders nooit zouden opvallen. Gewoon omdat je, zoals al te vaak gebeurt, doelloos blijft rondfladderen van de ene naar de andere ("omdat die toch iets heeft!”) en omdat je ruime set aan criteria vaak te vaag, te weinig doordacht is.

Je bepaalt beter slechts een klein aantal preciese parameters aan de hand waarvan je op zoek gaat. Zo kan je je bijvoorbeeld beperken tot vrouwen die in Doornik wonen, of vrouwen die werken op een eerste verdieping. Of zelfs vrouwen die actief turnen. Je kan het ook in de psychologie zoeken: vrouwen in therapie. Of hoogst introverte types, enz. Misschien bepaal je een mobiliteitsvoorwaarde? Types die een eigen wagen hebben (diesel of benzine?) of die uitsluitend met het openbaar vervoer reizen (betalend of principes in het zwart?) , …

Zaak is dat je je strikt houdt aan de parameters die je je stelt en je niet te buiten gaat aan al wie daar net naast valt, hoe verleidelijk dat ook kan zijn. Met je parameters bepaal je in feite al waar je je niet op richt. Denk er aan: hoe beperkter je focus hoe beter! Bepaal eveneens hoe lang (een week, maand, trimester, …) je binnen de gestelde parameters op zoek gaat, want eindeloos zoeken is geen optie aangezien je deze oefening verschillende keren hoort te herhalen, maar telkens met totaal andere parameters. Het worden dan de hoogst scorende ideale vrouwen uit elke oefening waar je je in tweede instantie met meer kans op duurzaam succes kan richten.

Het lijkt jou misschien wat tegennatuurlijk, maar je zal verrast staan van de resultaten die deze oefening(en) opleveren. Vind je de liefde van je leven niet, dan maak je vast wel een goede vriendin. Vrouwen zijn haast in elk opzicht idealer dan je denkt!

Geen opmerkingen: