9.9.16

Jan en Ingrid (in de toekomst)


In de toekomst zou Jan Ingrid nog wel vaker en veel dieper kwetsen met zijn eerlijke ontboezemingen.

Geen opmerkingen: