19.9.16

Gewonnen

Ik werd opgebeld. Het was op een voor mij tot op dan onzalig uur. 
"Met God," klonk het zakelijk. 
"Dat moet een vergissing zijn." 
"Dat dacht ik ook," antwoordde Hij, "maar mijn diensten verklaarden van niet. Het ligt aan het algoritme dat wij nu hanteren." 
"Het algoritme?" 
"Dat doet er niet toe. Laten we het er op houden dat u gewonnen hebt." 
"Gewonnen? Ik? Waarom?" 
"Ja, dat is nogal ondoorgrondelijk. U krijgt vrijstelling." 
"Vrijstelling? Waarvan dan?" Even flitste het eeuwige leven door mijn gedachten. 
"Van één van de tien geboden." 
"Van de tien geboden?" 
"Eéntje maar hoor" 
"Van het welke dan?" 
"Dat mag u zelf bepalen, dat is het mooie, na Pasen komt er iemand langs met de papieren. Tot dan overkomt er u uiteraard niets."

Geen opmerkingen: