22.9.16

Geesten
Het is uiteraard heel erg gemakkelijk om te pas en te onpas te beweren dat ik geesten zie. Zo maken jullie je er altijd van af. Maar ik zie geen geesten. Neen, het zijn de geesten die mij zien. Wàt ze aan mij zien ontgaat mij volkomen, maar dàt ze mij zien is duidelijk. Dan gebaren ze naar elkaar of stoten elkaar aan, al naargelang de lichtsterkte, en houden op met waar ze mee bezig waren. Heel herkenbaar gedrag. Ik hoef zelf geen geest te zijn om het door te hebben. Jullie gedragen je vaak ook zo. En dan maar zeggen dat ik geesten zie! Jullie zouden jezelf eens bezig moeten zien. De pot die…

Geen opmerkingen: