8.9.16

De mannen die nog nooit een baard lieten staanHet grootste werk is stilaan achter de rug. De meeste mannen, en naar verluidt ook een paar vrouwen, die nog nooit een baard lieten staan zijn in kaart gebracht. Chapeau voor de firma aan wie deze taak werd toevertrouwd.

Het wordt nu zaak de doelgroep op de hoogte te brengen van hun bijzondere situatie en hoedanigheid. Vergelijk het met een pas ontdekte volksstam die ingelijfd dient te worden in de warme kring van beschaafde landen. De betrokkenen begrijpen dit niet altijd. Zij beseffen er het nut niet van en verzetten zich in bepaalde gevallen. Slechts door hen herhaaldelijk in contact te brengen met goede voorbeelden en hen op natuurlijke wijze stichtelijke geschiedenissen te vertellen van hoe in het verleden een baard deze of gene belangrijke historische figuur het leven heeft gered is het ons inziens mogelijk de betrokkenen blijvend te overtuigen.

Dat is een werk van lange adem. Daar kan gemakkelijk een generatie of twee overheen gaan. Terwijl, onderwijl, uiteraard ook ons eigen volk in deze materie evolueert. Het dragen van een baard kan een geheel nieuwe betekenis krijgen. Hoe verwarrend kan dit niet zijn?


Ondertussen is het nog lang niet zo ver natuurlijk. De mannen die nog nooit een baard lieten staan zijn nog maar amper in kaart gebracht, laat staan dat wij ze grondig kennen. Eén ding is echter wel duidelijk. Wij zullen hen welwillend benaderen en behandelen gelijk wij elkaar onderling bejegenen. Volgens de gelijke en door iedereen gekende regels.

Geen opmerkingen: