17.9.16

De eerste kus

Hoewel wij romantici ons heel goed inbeelden kunnen dat er jonge en al wat oudere vrouwen zijn die van hun eerste kus meteen bezwijmen en dan maanden als in een roes nodig hebben om te bekomen, is het ook een feit dat het in de meeste gevallen zo’n vaart niet loopt of dat de oorzaak van datgene waarvan bekomen dient te worden elders ligt.: zuurstofgebrek, ijzeroverschot, te veel kennis van actuele dingen… het kunnen even vele oorzaken zijn van een dergelijke toestand. Het is ook een vast gegeven dat romantici sneller tot een zekere conclusie komen dan anderen. Volgehouden magerzucht, lang naar het wiegen van de zee kijken of het koesteren van een onbegrepen verdriet veroorzaken gelijkaardige symptomen. De eerste kus wordt waarschijnlijk al te gemakkelijk als oorzaak aangegrepen voor jong en minder jong vrouwelijk gedrag dat onlogisch lijkt, maar dat het om totaal andere redenen misschien helemaal niet is.

Geen opmerkingen: