10.5.12

Ik ben goed!
Vroeger verwachtte men van mij dat ik mijn vrienden bespiedde en rapporteerde over het al of niet door hen gebruiken van de officieel verstrekte balpennen. Dat is uiteraard lang geleden en inmiddels schrijven wij onze rapporten met tekstverwerkingsprogramma's op computer. Ik kreeg in de loop der jaren dus heel andere opdrachten die al mijn aandacht opslorpen en vaak ingenieuze vermommingen vereisen. Ik denk niet dat men mij door heeft. Zo goed ben ik!

Geen opmerkingen: