5.10.15

Een zuil?


“Maar wat doe jij op die
momenten die iedereen
wel eens heeft wanneer hij
of zij beseft hoe alles
mis is gelopen al dan niet
heel lang geleden?"
“Een mens rekent dan
als vanzelf op de magische
kracht die uit hemzelf moet
komen (of desnoods uit
een magische boom die
dan ook nooit mag worden
aangeraakt) omdat die
dan vruchten voortbrengen zal
die je zelfs niet hoeft te proeven
omdat je toch al weet hoe
die zullen smaken, althans dat
kun je je heel goed voorstellen
op die momenten dat je
concreet dan
weinig anders om handen
hebt dan je in te beelden dat
je een zuil bent (of een boom)
met magische krachten."
"Dat heb je zeker uit een boek?"

Geen opmerkingen: