13.2.15

Alter EgoAl op heel jonge leeftijd was hij er van overtuigd dat zijn alter ego, Janos Men, een veel spannender en zinvoller leven leidde dan hijzelf. Iets wat hun beider persoonlijke ontwikkeling ongetwijfeld diepgaand beïnvloed heeft.
Geen opmerkingen: