7.6.14

Op een dagOp zekere dag lukte het hem om zichzelf helemaal te vergeten, al meende hij zich toch nog even te herkennen in een op het nippertje nog onuitgesproken gedachte. Maar dit gebeurde tevens op een wolkenloze dag waardoor het eigenlijk niet echt telde, volgens zijn eigen strenge regels althans. En niemand anders had er wat van gemerkt.________________________________________

Geen opmerkingen: