27.6.14

Akoestisch minderwaardig (Primitief gezongen tralala)Wanneer op een zonnige lentedag in 19..
ineens orgelmuziek van Buxtehude weerklonk
overal op aarde, meende men dit
- in plaats van het als doorgaans te negeren -
als Èclairs sur l’Au-Delà van Messiaen te moeten duiden.
Nader onderzoek wees uit dat het hier ging om
alweer een voorbeeld van totaal
verkeerd begrepen messianisme.
(Toevallige opnamen van het fenomeen
werden echter nooit publiek gemaakt
„wegens akoestisch minderwaardig”) (1)


(1) Mensen die het meemaakten bootsten het na met een primitief gezongen tralala________________________________________

Geen opmerkingen: