9.6.14

Alleen op de wereldNaarmate zij er niet in slaagden om
via telepathische weg gelijkgestemde
zielen te ontmoeten raakten
The Bollock Brothers
er van overtuigd dat zij alleen
op de wereld waren.________________________________________

Geen opmerkingen: