5.5.16

Het CNNOG&M

Elke donderdag van de maand buigt het “Comité voor nieuwe namen voor oude gebouwen en monumenten” (Het CNNOG&M) zich over de rechtmatig ingediende dossiers.

Donderdag e.k. zijn dit:

- Het Vlaams Parlement
- De E40
- De basiliek van Scherpenheuvel
- Het Europees verdrag van de rechten van de mens
- Nederland

Geen opmerkingen: