3.1.16

De opdringer


"Jack? Verdomme, waarom schiet je hem neer? Hij wilde zich alleen maar opdringen aan de mensheid!"

Geen opmerkingen: