6.1.16

De plotse verschijning


"W-wie bent u," vroeg de man die zich in de meeste situaties gewichtiger wist voor te doen dan hij werkelijk was, "... en waarom komt u zo plots en... gewapend?"
"Ik ben de plotse verschijning," zei de plotse verschijning ijzig kalm, "en ik verschijn plots om te bewijzen dat ik het werkelijk ben. Mijn wapen is slechts een attribuut dat mee verschijnt."
Na deze eerlijke uitleg kwam de verschijning ter zake en ontwikkelde er zich een lang gesprek over de cruciale keuzes in het leven die de man die zich in de meeste situaties gewichtiger wist voor te doen dan hij werkelijk was al dan niet had gemaakt.
Nadat de verschijning na het gesprek even plots was verdwenen (met medeneming van zijn wapen) nam de man die zich in de meeste situaties gewichtiger wist voor te doen dan hij werkelijk was zich voor het voortaan beter te doen.

Geen opmerkingen: