16.9.15

Wat een mens in zo'n geval bedenkt


Het ergste is dat zij
vaak woorden gebruiken
die ik niet begrijp en
dat wanneer ik dan om
uitleg vraag zij alleen
meewarig kijken en
gewoon wegvliegen en
ik mij dan tevreden
moet stellen met de
verklaring dat zij de
dingen natuurlijk
vanuit een ander
perspectief bekijken.
Ja, wat bedenkt een mens
al niet in zo'n geval?

Geen opmerkingen: