13.9.15

Na het uitbreken van de wereldvrede


Dank zij het feit dat
net voor zij hun pistolen zouden trekken
God kwam overvliegen
in zijn hoogsteigen Zeppelin
en hen op telephatische wijze
of op zijn minst op goddelijke wijze
toeschreeuwde dat de wereldvrede uitgebroken was
besloten zij hun duel af te blazen

waarna zij voorwaar ook nog
vriendschap sloten en elkaar
in een latere faze van hun leven
steunden in hun respectievelijke
geloofscrisissen

Geen opmerkingen: