23.9.15

Roeping


Tijdens de try-out voor de voorstelling van “De zekerheden des levens” vernam theatergezelschap “Vertier tot verheffing” dat haar subsidies definitief gehalveerd werden. Niettegenstaande de pijnlijke gevolgen hiervan voor het voortbestaan van het gezelschap, had het nieuws voor de hoofdactrice toch een gunstige invloed op de beleving van haar rol en het definitieve besef dat de bühne haar ware roeping was.

Geen opmerkingen: