30.12.14

Afspiegelend gedrag



Eens kreeg ik bezoek van een mij onbekende heer.
Hij vertelde mij dat hij zo een en ander over mij was te weten gekomen, meer in het bijzonder: over mijn afspiegelend gedrag.
Ik zei hem dat ik mij daar zelf helemaal niet van bewust was. Bedoelde hij misschien: het conformerende?
"Neen, afspiegelend.” herhaalde hij, zeker van zijn stuk.
Daarop hield ik hem voor dat hij mij waarschijnlijk met iemand anders verwisselde, wat bij afspiegelingen zeker tot de mogelijkheden moest behoren.
Waarna hij, niet meer helemaal overtuigd toch, afscheid van mij nam.



Geen opmerkingen: