1.4.14

Overweging over hoe ik mij voelen zou als grootgrondbezitter

Soms denk ik dat ik mij als grootgrondbezitter erg gelukkig zou voelen.
Waarom ik mij dan erg gelukkig zou voelen?
Omdat ik dan grootschalige projecten zou initiëren, projecten nuttig voor mijn algehele zelfontplooiing.
Daar is het mij in feite om te doen.

(Deze overweging omdat ik het belangrijk vind dat u mij leert kennen zoals ik zou kunnen zijn als grootgrondbezitter en waar het mij om te doen is, of wat dacht u?.)________________________________________

Geen opmerkingen: