18.4.16

Vijandbeeld

De eerste schetsen van het vijandbeeld werden door de opdrachtgever als te intellectueel, te doordacht bevonden, met zoiets zou hij zijn mensen nooit kunnen overtuigen.
"Al," zo gaf hij toe, "vergt het natuurlijk wel enig denkwerk, en is er een goed kunstenaar voor nodig om dat aan te voelen."

Geen opmerkingen: