17.1.15

Gezien de contextIneens voelde hij de drang om nep-Russisch te spreken aangezien hij meende in een slavische stemming te verkeren. Naast hem zat een wat oudere dame en hij besloot van het er meteen maar op te wagen:
“Borgowadze?"
Zij keek hem indringend aan maar leek het ineens te vatten!
“Borganizj wlod?” klonk het vriendelijk en in zekere zin zelfs muzikaal.
“Bistrudd malconiwich!"
“Da!!!"
Daarna stokte het gesprek. Zij waren geen van beiden veelpraters.
Toch besloot hij om 's anderdaags op hetzelfde uur terug te komen, dat leek hem wel passend, gezien de context.


Geen opmerkingen: