14.3.16

Dezelfde fout

Al meteen nadat de heer B., die zich kleiner dan grijs voordeed en de weduwe V., die op haar beurt al vele kleuren had gezien, aan elkaar voorgesteld werden namen zij zich voor niet weer dezelfde fout te maken.

Geen opmerkingen: