11.12.15

VrijTerwijl de luchtzwemmers hun techniek perfectioneren zoeken de wetenschappers van het team volop naar geschikte luchtlagen. Volgens hun woordvoerder hoeft een mislukking van het project niet als een fiasco beschouwd te worden. De opgedane ervaring en kennis zal hoe dan ook volledig publiek worden gemaakt en op die manier een belangrijke plaats innemen bij de rest van onze socio-culturele verworvenheden. Over wat wij daar precies onder moeten begrijpen is niets gezegd. Het staat ons dus helemaal vrij om te dromen.

Geen opmerkingen: